2019. július 10. - Felhívás kutatástámogatási feladatok ellátására (mesterséges intelligencia témában)

A Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpontjának Politikatudományi Intézete (a POLTEXT projekt keretein belül, poltext.tk.mta.hu) pályázatot hirdet kutatás támogató feladatok elvégzésére határozott időtartamra.

Feladat: komplex képfeldolgozási probléma megoldása a computer vision és mesterséges intelligencia eszközök segítségével.

Létszám: 1 fő

Helyszín: MTA TK Humán Tudományok Kutatóháza, 1097 Tóth Kálmán u. 2-4.

Jelenleg is futó kutatási projektünkben 20. századi szöveges forrásokat – nyomtatott újságokat – használunk fel társadalomtudományi kérdések vizsgálatához. Ezek a szövegek jelenleg csak részben, vagy egyáltalán nem elérhetőek digitalizált formában. A források egyedi struktúrájának köszönhetően a digitalizálás nem csak az optikai karakterfelismerést (OCR), hanem egy azt megelőző munkafolyamatot is magában foglal, az újságcikkek OCR-feldolgozásának előkészítésekéhez elengedhetetlen újratördelést.

A gyakornok feladata nyomtatott újságok címlapjainak (általános képformátumban) scannelt állományaira egy olyan, már rendelkezésre álló algoritmus implementációja, amely az állományokban felismeri a tördeléshez szükséges képi elemeket (címek, hasáb és szakaszhatárok, törések). A feladatkörbe nem tartozik bele az algoritmus teljes kidolgozása, csupán az implementáció és az esetleges kisebb fejlesztések. A feldolgozandó címlapok digitális változatához Intézetünkben hozzáférést tudunk biztosítani.

A munkavégzés időtartama 1 hónap, helyszíne rugalmas: az Intézetben, illetve távmunkában is végezhető, időközönkénti személyes konzultációval a fent megjelölt helyszínen. A feladathoz szükséges  computer vision eszközök (pl. OpenCV), R/Python (vagy magasabb szintű nyelvek, Java, .NET és a CV modulok, toolkitek használata ezekben) ismerete.

Javadalmazás: Megbízási szerződés keretén belül, bruttó 150.000 Ft.

A felhívás lezárásának határideje nincs, a beérkező pályázatokat folyamatosan értékeljük, megfelelő pályázat esetén a pozíció azonnal betöltésre kerül.

A jelentkezést az alábbi e-mail címekre várjuk rövid önéletrajzzal, szakmai tapasztalatok és jártasságok leírásával: ring.orsolya@tk.mta.hu vagy gulyas.attila@tk.mta.hu. (Bővebb technikai információk iránt ugyanitt lehet érdeklődni.)