2018. május 23. - Felhívás fiatal kutatói pályázatra a POLTEXT projektben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

A Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont

Főigazgatója pályázatot hirdet

fiatal kutatói közalkalmazotti munkakör betöltésére

az MTA TK Politikatudományi Intézetben

 

 

Feladatkör: Tudományos kutatómunka végzése az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézetében, a Kormányzás és Közpolitika Osztályon, kutatásvezető irányításával:

• a kutatáshoz kapcsolódó segédmunkatársi, kutatói, szervezési és menedzsment feladatok végzése

• részvétel a tudományos osztály, az Intézet és a Kutatóközpont egyéb tevékenységeiben

• részvétel tudományos publikációk elkészítésében

 

Kutatási téma:

A fiatal kutató részt vesz az MTA TK Computational Social Science témacsoport munkájának keretében folyó szövegbányászati kutatások módszertani megalapozásában valamint a nagyméretű szöveges adatbázisok létrehozásában és elemzésében. A foglalkoztatásnak keretet adó POLTEXT projekt (qta.tk.mta.hu) a társadalomtudomány területére alkalmazza egy új és gyorsan fejlődő tudományág, a Big Data-ra épülő szövegbányászat módszereit. A kutatás során ilyen Big Data jellegű adatbázisok mesterséges intelligenciára épülő elemzésének segítségével több, a szakirodalomban tárgyalt kutatási kérdést vizsgálunk a jogalkotás minősége, a törvényhozó- és a végrehajtó hatalom közpolitikai álláspontjainak dinamikája, valamint a közpolitikai alrendszerek stabilitásának problémája kapcsán. A projekt e szűken vett kutatási kérdésének vizsgálatán túl a tágabb társadalomtudományi közösség számára új, nagyméretű szöveges és numerikus adatbázisokat hoz létre (így többek között egy hosszú idősoros, közpolitikai kódokkal és más szövegbányászati úton előállított változókkal kiegészített törvényhozási- és rendeleti adatbázist), illetve hozzájárul a számítógépes társadalomtudományi módszerek hazai bemutatásához és fejlesztéséhez.

 

Pályázati feltételek:

• egyetemi szintű társadalomtudományi vagy műszaki-informatikai végzettség; • magas szintű angol nyelvtudás;

• kiemelkedő szintű statisztikai ismeret; • büntetlen előélet, cselekvőképesség;

• felső korhatár 30 év (kivételes esetekben 35 év); Az alkalmazható kutatók felső korhatára 30 év, kivételesen 35 év. Az MTA esélyharmonizációs keretprogramja értelmében a 10 éven aluli gyermekeket nevelő kutatónő esetében a korhatár gyermekenként 2 évvel meghosszabbodik. A meghosszabbított korhatár érvényes a gyermeknevelési távollétet igénybe vevő, illetve a gyermeküket egyedül nevelő férfiakra is.

 

Előnyt élveznek:

• Politikatudományi végzettség vagy kutatói tapasztalat;

• Alkalmazott statisztikai végzettség, gyakorlat ill. kutatási tapasztalat;

• Programozási tapasztalat;

• Az R és/vagy a python környezet ismerete;

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

• Egy 2-5 oldalas kutatási tervet egy lehetséges szövegbányászati és/vagy a számítógépes társadalomtudomány témaköréhez tartozó kutatásról mely a szokásos formai elvárásokon túl kitér a, a vizsgált korpuszokra és ezek összeállításának módjára; ill. b, a kutatás során alkalmazott programok (library-k, package-ek) leírására

• A pályázó szakmai önéletrajzát és publikációs jegyzékét;

• A legjobbnak tartott magyar vagy angol nyelvű publikációjának vagy tudományos dolgozatának (vagy TDK dolgozat, szakdolgozat) elektronikus példányát; • A végzettséget igazoló okirat másolatát;

• A nyelvtudást igazoló okirat másolatát.

A munkavégzés helye: MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézet: 1097 Budapest, Tóth Kálmán u.4.

 

A pályázat beérkezésének határideje: 2018. június 30. 17:00 óra

A pályázatot egy példányban, postai és elektronikus úton kérjük eljuttatni az MTA TK Politikatudományi Intézet, 1453 Budapest, Pf. 25. címre és a pti@tk.mta.hu illetve a textmining@tk.mta.hu e-mail címekre.

Kérjük, a borítékon/elektronikus levél tárgyában jelölje meg: Fiatal kutató PTI/2018.

 

A pályázat elbírálásnak határideje: 2018. július 15. 

A pályázat elbírálásnak módja: A beadott kutatási terv értékelése és szóbeli elbeszélgetés alapján. A beérkezett pályázatokat válasz e-mailben visszaigazoljuk, a pályázók közül azonban csak a szóbeli interjúra hívott jelentkezők kapnak visszajelzést 2018. július 1. és 10. között.

 

A fiatal kutató jogállására, illetményére és egyéb juttatásaira a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXXIII. törvényben, valamint a 84/2011. (V. 26.) Korm. rendeletben előírt rendelkezések az irányadók, amelyhez a TK bérkiegészítést rendelhet. A fiatal kutatói álláshelyek pályázati formában történő betöltésének részletes szabályairól a Magyar Tudományos Akadémia elnökének 2/2017. (I. 10.) számú határozata rendelkezik, letölthető - http://tk.mta.hu/uploads/files/2_2017_I_10_elnoki_hatarozat_fiatal_kutatoi_allashelyek_betol tese.pdf linkről.

 

A munkakör 2018. szeptember 1.-től tölthető be teljes munkaidőben az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontban. A kinevezés határozott időre szól, egy évre, ami hosszabbítható, négyhónapos próbaidővel.

 

A pályáztatott munkakörrel kapcsolatban további felvilágosítást ad: Sebők Miklós tudományos osztályvezető, sebok.miklos@tk.mta.hu

 

A pályázati felhívás az alábbi linkről tölthető le.